top of page

Oudercomité

Bestuur van ons oudercomité :

Voorzitter : Veroniek Gysels 

  

 

Wat is ons doel ?

Wij zijn gewoon, net zoals u, ouders die bezorgd zijn voor de goede opvoeding van onze kinderen. Wij zijn bereid om daarvoor actief mee te werken aan allerleiactiviteiten zowel binnen als buiten de school. We willen een antwoord geven op vragen waarmee je kan zitten en waarop je niet direct het antwoord weet te vinden.

Wat doen wij?

U kan ons ontmoeten tijdens de dagen voor contact tussen leerkrachten en ouders. Wij zijn dan aanwezig in de school om u te ontvangen en uitleg te geven over onze werking. Wij helpen de school bij de organisatie van het schoolfeest, tijdens het opzetten van een project zoals een kerstmusical, een kindernamiddag, een kaas- en wijnavond, de boekenbeurs en de bingoavond, kortom, een aantal van onze medewerkers kan u bezig zien bij iedere gelegenheid waar u als ouder binnen de schoolmuren op uitgenodigd wordt.

Waarvoor staan wij ?

Wij zijn er ons van bewust dat, in een tijd zoals de onze, het geen eenvoudige taak is om kinderen behoorlijk op te voeden naar volwassenheid. Daarom willen wij een forum zijn waar de ouders kunnen in communicatie treden met de school, de directie en de leerkrachten. Op regelmatige tijdstippen organiseren wij bijeenkomsten van het oudercomité waarin de geëngageerde ouders elkaar kunnen ontmoeten. Daar zijn directie en leerkrachten ook vertegenwoordigd. Tijdens deze gemoedelijke bijeenkomsten kan u, als ouder, een aantal problemennaar voor brengen die u belangrijk vindt voor de opvoeding van de kinderen. Daar kunnen, wanneer dit noodzakelijk is, aangelegenheden van godsdienstige, zedelijke, intellectuele, lichamelijke en burgerlijke opvoeding van onze kinderen aan bod komen. In alle sereniteit wordt er van gedachten gewisseld met het doel de opvoeding van uw kind te optimaliseren. Vanuit het oudercomité wordt een afvaardiging gestuurd naar het overlegplatform voor- en naschoolse opvang van de stad Roeselare. Zowel plaatselijk als regionaal ondersteunen we dus de organisatie van het onderwijs in onze regio.

 
Wat indien u meer informatie wil?

U bent altijd welkom op één van de bijeenkomsten van het oudercomité. De juiste datum, plaats en uur kan u steeds te weten komen bij de directie of bij een van de ouders-bestuursleden. U bent in alle geval altijd van harte welkom.

bottom of page