top of page

Historiek

drdelbeke.jpg

Onze school in de Dokter Delbekestraat bestaat sinds 1879.  

De Zusters van Liefde openden op 17 juni 1879 een soort bewaarschool voor meisjes en knechtjes. In 1880 kwam er een lagere school bij en in 1881 een tweede in de Damberdstraat. 

Op 1 mei 1882 werd het gebouw in Hof van ’t Henneken geopend. Het bestond uit vijf grote lokalen voor het lager onderwijs en twee grote lokalen voor de bewaarklassen. De school heette de Sint-Jozefschool.  

In 1899 werden op ‘t Hof van ’t Henneken, ten westen van de Sint-Jozefschool, drie klassen gebouwd. De school werd aan Sinte Margareta toegewijd omdat de dochter van de graaf de Limburg-Stirum die naam droeg. Zo ontstond de Sinte-Margaretaschool. 

Op 19 maart 1958 begon men aan de bouw van een nieuwe school op ’t Hof van ’t Henneken. Het werd ingewijd in 1960 onder de titel ‘Sint-Lutgardisinstituut’. Waar de naam vandaan komt, is niet bekend. 

Onze school in de Acaciastraat bestaat sinds 1953. 

In juni 1953 gaf Deken Vervenne de opdracht om een nieuwe school te bouwen op het kwartier van de Meiboom met fröbel- en lagere klassen en een zaal die voorlopig dienst zou doen als wijkkapel.

 

De eerste steen van de school van de Heilige Familie werd gelegd door Mgr. De Smedt, bisschop van Brugge in 1954. De school, een lachende school, met grote speelplaats, vijf bewaarklassen en drie lagere klassen wordt in gebruik genomen in december. 

 

Later wordt deze school spontaan de Acaciaschool genoemd. 

acacia.jpg

Op 14 mei 2022 werd, tijdens het schoolfeest, de nieuwe naam van Sint-Lutgart onthuld. Voortaan gaan we verder als basisschool Sprankel

Sprankel_zonder symbolen 01.png
bottom of page